bibik.co

det här är vad jag rent konkret gör


rådgivning


Rådgivning för dig som behöver hjälp med att skapa ett koncept, en produkt eller en tjänst. Per timme eller per månad. Jag har även en speciell tjänst som jag kallar för idégenomgång där jag analyserar din idé. (boka)


jag tar över dina uppgifter


Tycker du att någon del av konceptutvecklingen är extra svår? Då kan jag göra den åt dig. Ex: jag kan hjälpa dig att validera din idé, lägga din försäljningsstrategi eller paketera din produkt. Maila för offert.


utbildar online


Jag har två onlineprodukter: The Blueprint som vänder sig till dig som behöver hjälp med att skapa ett koncept (info) och The Tool som tar deltagaren steg för steg genom hela idégenereringsprocessen, för team som behöver struktur i sitt idéarbete. (info)


utvecklar idéprocesser


Jag kliver gärna in som konsult hos den som behöver skapa interna idéprocesser från början, eller utveckla befintliga som inte fungerar som de ska.


föreläser & håller workshops


Just nu erbjuder jag en workshop om idégenereringsprocessen (info här).
Jag är även öppen för att hålla gästföreläsningar inom idégenerering.


skapar koncept och bygger bolag


bibik Co. befinner sig i en expansiv fas. Hösten 2022 introduceras en “passion project” som jag har velat göra länge och våren 2023 presenterar jag en ny gren av verksamheten.Magdalena är en briljant och karismatisk entreprenör och idéstrateg som har ett vulkaniskt idéflöde och bygger ett världsunikt koncept.
(mitt professionella rykte)Jag har arbetat med Magdalena vid ett antal tillfällen och hon är en lysande entreprenör med en unik passion för affärer. Hon är nyfiken, rolig att arbeta med och ligger alltid steget före med sina smarta idéer.
Per Frykman, grundare av Reputation Mastery™


Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt.
Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min målsträcka från 1-2 år till 3-4 månader!
Bianca Kravitz, coachingklient

Magdalenas kurs i idégenerering är magisk!

Victoria Wahlberg, kursdeltagare


bibik Co. har haft nöjet att jobba med 
Lunds Universitet  ·  Region Skåne ·  Ideon Science Park  ·  Venture Cup  ·  Bioss  ·  Schibsted  ·  Reputation Mastery  ·  Dublin Chamber of Commerce ·  Söderberg & Partners  ·  Telge  ·  Nacka kommun  ·  MyFlow  ·  YBC  m.fl.