Testimonials

Med ett unikt och gränslöst mindset och en total passion utvecklar Magdalena
kundens koncept till succé och att få arbeta med henne är tidernas kap

Professional Reputation, analyserat 2023 av Per Frykman – Founder of Reputation Mastery™

Jag har arbetat med Magdalena vid ett antal tillfällen och hon är en lysande entreprenör med en unik passion för affärer. Hon är nyfiken, rolig att arbeta med och ligger alltid steget före med sina smarta idéer.

– Per Frykman, samarbetspartner

Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt. Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min målsträcka från 1-2 år till 3-4 månader!

– Bianca Kravitz, coachingklient

Magdalenas kurs i idégenerering är magisk!

– Victoria Wahlberg, kursdeltagare