bibik.co

PROJEKT

Onlineworkshop

KUND

Region Skåne

DATUM

Juni 2022

TYP

Utbildning

Skåne Innovation Week

Vi hade nöjet att presentera “idélunch” på Skåne Innovation Week 2022.

bibik Co. levererade en serie fristående onlineföreläsningar som tillsammans gav en god grund för att förstå idégenerering. Deltog du i “idélunch”? Då kommer du ha nytta av den här sidan: https://bibik.podia.com/idelunch