bibik.co

PROJEKT

Summit

KUND

Internt

DATUM

Maj 2022

TYP

Inspiration

Mastery Summit

Den 27 maj var det dags för den första upplagan av Mastery Summit, tillsammans med mig, Per Frykman och Katy Caroan. Vi ägnade dagen åt att diskutera begreppet “mastery” och ge våra respektive infallsvinklar på mindsetet. Det första evenemanget var en stor succé, så nu gör vi om det den 26 augusti.

All information (här). Välkommen. P.s. evenemanget är gratis.