bibik.co

PROJEKT

Onlineutbildning

KUND

Internt

DATUM

April 2022

TYP

Utbildning

bibik academy

En ny generation av onlineutbildning i idégenerering, där varje elev får en skräddarsydd utbildningsplan, speciellt anpassad efter förkunskapsnivå och individuella behov.

Gå till bibik academy sidan (här).

bibik academy ges även på engelska.