Search Close

Search

ert nya forum för idégenerering.

Föreställ dig att ditt företag etablerar en tillfällig innovationsavdelning där idéerna för de kommande säsongerna genereras. Eller att nyckelpersonerna hos er får en skräddarsydd utbildning i idégenerering för en långsiktig idéstrategi.

Idélabbet är en satsning på mellan 1-6 månader där vi tillsammans tar er idégenerering till nästa nivå. Vi skräddarsyr er kompetenshöjning utifrån era behov och konkreta planer. Det mesta av jobbet görs online och mynnar ut i att ni når en på förhand bestämd målsättning. Antingen arbetar vi med idéerna, med personalen – eller med en kombination.

Pris vid förfrågan (vi måste se vad ni behöver och utformar en offert därefter).

mina ämnen

  • idépsykologi
  • idégenerering
  • affärskreativitet
  • kundbeteende