bibik.co

därför bör du strukturera upp idéarbetet direkt efter semestern

Någonting händer med vår hjärna i samma sekund som vi aktiverar “out of office”-meddelandet inför semestern. Den släpper rutiner och system, den öppnar upp för nyfikenhet, kreativitet och avkoppling. Det är ingen slump att idégenereringsprocessen har ett steg som handlar om att byta miljö så att idéerna kan få bearbetas i lugn och ro. Under arbetsåret kanske vi unnar oss en promenad på lunchen “för att rensa huvudet”. På sommaren är vi i default inkubationsläge (det kallas “att inkubera” idén när man ger den lite tid, och plötsligt har man lösningen!)

Många pratar om att hålla kvar semesterkänslan så länge som möjligt. Jag vill trycka på vikten av att hålla kvar “semesteridéhjärnan” så länge som möjligt. Kanske eventuellt för alltid (det vore idealiskt!). Och mitt förslag på hur det kan göras är att genast direkt efter semestern inkorporera ett system för hur idégenereringsarbetet ska gå till framöver. Där alla de där stegen är fullt representerade och där vi bland annat planerar vår tid så att inkubationsperioderna ingår i en arbetsmånad.

Eftersom vi ofta – och kanske speciellt efter semestern – lyder minsta motståndets lag, så är det allra lättast att gå tillbaka till såsom det var innan vi gick på ledighet, vare sig det fungerade bra eller inte (Beau Lotto har ett briljant resonemang om detta här). Om vi istället berövar oss själva möjligheten att genast återvända i gamla hjulspår, utan istället introducerar ett nytt arbetssätt, så gör vi oss en tjänst om vi inte ens sätter igång det gamla till att börja med.

Jag har utvecklat ett verktyg för att ta sig steg för steg igenom idégenereringsprocessen, på det sättet som jag anser att det ska göras. Jag kallar det för The Tool. Det är en matris med konkreta frågor, uppgifter och “fyll i tabeller”, byggd i Google Kalkylblad, för att ge er exakt det ni behöver för att strukturera upp kreativiteten. (“Men Magdalena, man kan inte strukturera upp kreativiteten, det säger emot sig själv….” Nej, kompis. Man kan strukturera upp processen att arbeta så att kreativiteten – och idéskapandet – får det utrymmet och de förutsättningarna som de behöver).

(Spana in The Tool här.)

foto: pexels.com