idéstrateg

utvecklar människor som utvecklar idéer

projekt

"Magdalena är en briljant och karismatisk entreprenör och idéstrateg som har ett vulkaniskt idéflöde och bygger ett världsunikt koncept."


Magdalena är totalt dedikerad och en extremt spännande entreprenör som har ett vulkaniskt idéflöde, hon går snabbt från idé till handling och hennes framtoning är lysande. Hon bygger ett världsunikt koncept som idéstrateg, och med sitt mod, kraftfulla driv och kloka tankar positionerar hon sitt företag på ett framgångsrikt sätt. Magdalena är karismatisk och med unika metoder lockar hon fram ett nytänkande hos sina klienter med resultat som överträffar högt ställda förväntningar.


Magdalena är en briljant idéstrateg med många strängar på sin lyra och kanaliserar sin passion mot det område som kan skapa succé för hennes kunder. Med sitt mod uträttar hon stordåd och hennes erfarenhet och kunskap inger förtroende. Hon har ett driv som på ett elegant sätt sätter fart på idéerna i en verksamhet, hon ser det unika i individen och får snabbt igång en grupp. Hennes koncept är lysande, hon utmanar traditionella tankesätt och bär sin ’nerd-badge’ med stolthet.


Sammanställningen baseras på anonyma svar från 12 kollegor och kunder i februari 2022 analyserat av Per Frykman - Grundare av Reputation MasteryTM - ✉ per@reputationmastery.se


tidigare uppdrag

Magdalena is one of the most remarkable public speakers I have ever been afforded the opportunity to listen to, work alongside with and put in front of my customers. She is engaging, energetic and delivers excellence through engagement, enhancement of people and by giving hands on actions which ensures her message stays with you. Don’t miss out – listen!!


Malin Kelly,

MODIG Corp. Ireland

WOW! Är så nöjd & det kändes verkligen helt rätt allt du pratade om & hur du engagerade alla i det. Du lyckades verkligen träffa rätt!


Cecilia Johnsson,

Telge Bostäder

Tack för bra samspel och inspiration under Magalenas smittsamma arbetsglädje!


Einar Fransson,

produktionsldirektör välfärd skola Nacka Kommun 

Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt.


Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min måsträcka från 1-2 år till 3-4 månader!


Bianca Kravitz,

coachingklient